Tag Archives: ที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิม สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เคยใช้เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ร …

ดอยผ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปก

ก่อนที่จะมาเป็นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก บริเวณนี้เคยเป็นวนอุทยานบ่อน้ำร้อนฝาง เมื่อปี พ.ศ.2543 จึงได้มีการรวบรวมพื้นที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ฝางขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2549 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เป็นอุทยานแห่งชาติลำดั …