Tag Archives: ดินแดนแห่งยางพารา

Rubber Land ศูนย์การเรียนรู้เรื่องยางพารา

RubberLand (รับเบอร์แลนด์) ดินแดนแห่งยางพารา แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย! บนพื้นที่กว่า 4,400 ตร.ม. นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การกำเนิดต้นยาง เป็นน้ำยางดิบ จนถึงการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญาข …