Tag Archives: จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์ …

ที่พักดอยอ่างขาง พักผ่อนในสายหมอก ดื่มด่ำวิวสวย ๆ

เมื่อพูดถึง “ดอยอ่างขาง” หลายคนก็คงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่แปลงเกษตรตามแนวพระราดำริ ที่ทรงต้องการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร ซึ่งในอดีตส่วนใหญ่ทำอาชีพปลูกฝิ่น และทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นเหมือนแหล่งต้น …