ไปไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ไปไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ไปไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ มีชื่อเดิมว่า วัดเจ็ดยอด หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด ชาวบ้านยังคงนิยมเรียกว่าวัดเจ็ดยอด เพราะเรียกกันจนติดปากแล้ว วัดเจ็ดยอดเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอย …