สถานที่ท่องเที่ยววัดศรีสุพรรณ

สถานที่ท่องเที่ยววัดศรีสุพรรณ

สถานที่ท่องเที่ยววัดศรีสุพรรณ

สถานที่ท่องเที่ยววัดศรีสุพรรณ

พระอุโบสถสุดอลังการที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2043 ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้า 500 ปี) เดิมทีอุโบสถหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก ภายหลังได้มีการสร้างอุโบสถใหม่ขึ้นเป็นอุโบสถเงิน โดยมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีโครงสร้างก่ออิฐถือปูนและมีการประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยอลูมิเนียม และเงิน พร้อมมีการสลักลวดลายภาพสามมิติที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ปริศนาธรรม คำสอนในทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชน เรียกได้ว่าเป็น “อุโบสถที่ทำจากเงินและอลูมิเนียมหลังแรกของโลก” เลยก็ว่าได้ สามารถเดินทางมาชื่นชม ถ่ายรูปกันได้ สวยงามมากจริง ๆ ค่ะ

ที่อยู่ : ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5327 4705, 08 4177 1411, 08 4615 9801
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.